google7b0d811cf630d6e9.html

ออเกอร์หมู เกลียวอาหารหมู Auger

เกลียวส่งอาหารหมู  ออเกอร์หมู (AUGER)

ยี่ห้อ Technical Systems นำเข้าจาก South Africa


ออเกอร์หมู เกลียวอาหารหมู

ออเกอร์ (Auger) เกลียวลำเลียงอาหาร

ขนาดที่จำหน่าย

ออเกอร์ 75   ขนาดยาว 100 เมตร และ  120  เมตร / ม้วน สำหรับฟาร์มหมู/ไก่

ออเกอร์ 90   ขนาดยาว 60 เมตร / ม้วน สำหรับฟาร์มหมู

สนใจออเกอร์ดึงอาหารติดต่อ 086-4406919 K.วสุ

 

เกลียวอาหารหมู ออเกอร์หมู AUGER

เกลียวดึงอาหารหมู

เกลียวอาหารหมู

 

Visitors: 670,520