google7b0d811cf630d6e9.html

หัววัดอุณหภูมิ Temp 1000 temp 1200 R tron TP40 TP80 AGB904

หัววัดอุณหภูมิ / หัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิ TempController 

 

หัวเซ็นเซอร์ temp1000 temp1200

 

 

หัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิรุ่น TSE0103 สามารถวัดช่วงอุณหภูมิได้ -20-70 ̊C เซ็นเซอร์อุณหภูมินี้สามารถใช้ได้กับเครื่องควบคุม Temp 1000Plus, Temp 2003Plus, R-tron ทุกรุ่นและมีจำหน่ายในหลายสาขาเช่น เกษตรกรรม,บ้านปศุสัตว์,โกดัง และอุตสาหกรรม

ข้อมูลทางเทคนิค

ย่าน การวัด อุณหภูมิ -20 ถึง 70 ̊C

ค่าความละเอียด 0.1 ̊C

ค่าความคลาดเคลื่อน + 1 ̊C

 

ใช้กับ Controller  รุ่น 

✅ Temp 1000 plus

✅ Temp1200

✅ TP40

✅ TP80

✅ Temp R-Tron

 

 

Visitors: 673,026