google7b0d811cf630d6e9.html

คู่มือฮีตเตอร์ PURAFIRE C225

คู่มือ ฮีตเตอร์ พูลาไฟล์ Purafire C225

กกแก็ส พูราไฟร์

รุ่น  C225   225,000 BTU  

 

ฮีตเตอร์กกไก่ Purafire

ขนาด   กว้าง 20 นิ้ว สูง 28 นิ้ว ลึก 27 นิ้ว   ไฟฟ้า  220 vac/50 hz

การใช้แก็ส  4.71 ก.ก/ ช.ม   ปริมาณอากาศ ผ่าน  1886  ลบม / ช.ม    น.น 49.9 ก.ก

ระบบไฟหัวจุด  24 vac hot surface

อุปกรณ์ในกล่อง ประกอบด้วย  

1.กกแก็ส

2.วาวล์แก็ส  พร้อมสาย 1 เส้น ต่อจาก วาวล์เข้าสามทางดักน้ำ

3.ชุดเทอร์โมสแตท พร้อม ชุดปลั๊ก 1 เส้น

4.ชุดท่อดักน้ำ

5.ชุดแผ่นปรับทิศทางลม

6.คู่มือ ภาษาอังกฤษ

การใช้งาน

1.เตรียม ถังแก็ส   ,  วาวล์แก็ส  ขนาด 30-35 มิลลิบาร์  หรือ 3000-3500 ปาสคาล ,  หางปลาไหล,

สายแก็ส (ไม่มีให้)  เดินสายแก็ส  จากวาวล์ถัง  ขึ้นบนเพดานเล้ายาว  2 เมตร แล้ว ทิ้งสายลงที่เครื่องกก

เป็นการป้องกัน น้ำมันในถังแก็สไหลเข้า เมนต์วาวล์ ที่เป็นสาเหตุ แก็สจุดไม่ติด หรือ วาวล์แก็สค้าง

2.เตรียม ที่แขวน กกแก็ส  ต้องแข็งแรง ถ้าตกมาจะทำให้ไฟใหม้ได้   กรณีทำขาตั้ง  สูงจากพื้น  35-40 ซ.ม

พื้นล่างต้องโป่รง  เนื่องจาก ดูดอากาศ จากข้างล่าง  (ไม่มีให้)

2.ต่อชุดสายปลั๊ก  เข้ากับ เทอร์ โมสแตท  สีดำ  สี เขียว   สีขาว

3.ต่อสามทาง ดักน้ำ

4.เสียบปลั๊กพูราไฟร์ เข้ากับ ชุดเทอร์โมสแตท  เปิดสวิสที่ เมนต์วาวล์แก็ส ตั้งอุณตามที่ต้องการ

     อายุไก่    1-7  วัน   95 ‘F

     อายุไก่   8-14  วัน  90 ’F

การเก็บรักษา

1.หลังเลิก กก  ทำความสะอาด

2.ถอดชุด ดักน้ำ มาล้าง

3.ชุดสายแก็ส  ใช้พลาสติค หุ้มรูต่าง ป้องกัน เศษผงต่างๆเข้า ระบบท่อแก็ส

4.ห่อหุ้มกกแก็ส ป้องกันฝุ่น และความชื้น

5.ตรวจสอบ กกแก็ส ก่อนการใช้ครั้งต่อไป ล่วงหน้า 7 วัน

การแก้ไขปัญหา

เครื่อง จะมีระบบตรวจสอบ ทุกขั่นตอนการทำงาน ละแสดงปัญหา โดย การกระพริบของ  แอลซีดี  สีแดง  หรือ สัญลักษณ์ที่กล่อง(รุ่นใหม่)

เป็นจังหวะ     - ติดตลอด    เครื่องปรกติ

                       - ไฟ ไม่ติด    เช็ค สายไฟเข้าเครื่อง  , เทอร์โมสแตท ,ไฟ 24 โวลต์ จากหม้อแปลง , กล่อง FSR

                       -กระพริบติด-ดับ-ติด-ดับ    (1 จังหวะ)  สวิสช่องลมออก สัมผัสกัน ก่อนเครื่องจะทำงาน

                       -กระพริบ ติด-ติด-ดับ-ติด-ติด-ดับ   (2 จังหวะ)  สวิสช่องลมออก ไม่สัมผัส เนื่องจากมอเตอร์ทำงาน         

                          ไม่ สมบูรณ์  มอเตอร์ร้อน  คาปาซิสเตอร์สตาร์ท,   ไฟฟ้าตก , แรงดันแก็สไม่พอ อุดตัน หรือหมด                

                       - กระพริบ  3 จังหวะ  หัวจุดไม่ติด   กราวด์ไม่สมบูรณ์  วาวล์แรงดันแก็สไม่พอ อุดตัน หรือหมด

                         สายไฟไม่แน่น  ฮีตเซนเซอร์  คอยล์เมนต์วาวล์ขาด

                         - กระพริบ  4  จังหวะ  กล่อง FSR เช็คไฟ24 โวลต์ จ่ายเข้ากล่อง 

เครื่องรุ่นใหม่ จะมีไฟ led โชว์ค้าง  ตามสัญญาลักฌ์ ของชิ้นส่วนที่มีปัญหา

คำแนะนำ เมื่อเครื่องไม่ทำงาน  สำหรับ

  1.      ทำความสะอาดทุกจุด  ใช้ลมเป่าไล่ผงต่างในสายแก็ส   สามทางดักน้ำ   อย่าเป่าเข้าเมนต์วาวล์ในเครื่อง
  2.      ตรวจไฟจ่ายเข้าเครื่อง  ขั่วปลั๊ก
  3.      เปลี่ยน ถังแก็ส   วาวล์ แก็ส  สลับกับชุดที่ไม่มีปัญหา
  4.      หัวจุด แดงหรือไม่    หัวจุดอาจขาด

 

ยังไม่ติด   ส่งบริษัทตรวจสอบ จะดีกว่า

 

ฮีตเตอร์กกไก่ Purafireฮีตเตอร์กกไก่ Purafireฮีตเตอร์กกไก่ Purafireฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafire

คู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafireคู่มือฮีตเตอร์กกไก่ Purafire

Visitors: 673,027