google7b0d811cf630d6e9.html

มอเตอร์พัดลม50นิ้ว

 

มอเตอร์พัดลมฟาร์ม 50 นิ้ว


 • Nosch มอเตอร์ 1.5 HP 380v.png
  มอเตอร์ Nosch มอเตอร์พัดลม50นิ้ว Nosch motorขนาด 1.5 HP/380V Amp rate 2.8A / 50 Hz /1420 RPM / 4 Pole PF 0.76/IP 55 F Class Insulation Nosch motor ขนาด 1.0 HP/220V Amp rate 5.8A / ...

 • มอเตอร์ซีเมนต์.png
  มอเตอร์ Siemens (ยุโรป) มอเตอร์พัดลม50นิ้ว ขนาด 1.5 HP/380V Amp rate 2.8A / 50 Hz / Torque 7.4 N.M1420 RPM / 4 Pole /PF 0.80/IP 55F Class Insulation /Aluminium Frame Motor น้ำหนักเ...

 • มอเตอร์เวนท์ 1HP 220v.png
  มอเตอร์ Venz SC-R (อิตาลี่) มอเตอร์พัดลม50นิ้ว ขนาด 1.0 HP/220V Induction Motor Type Amp rate 5.8A / 50 Hz 1450 RPM / 4 Pole F Class Insulation

 • มอเตอร์ฮัสคอน 1 HP..png
  มอเตอร์ Hascon (เยอรมัน) มอเตอร์พัดลม50นิ้วขนาด 1.0 HP/380VInduction Motor TypeAmp rate 2.05A / 50 Hz / Torque 7.4 N.M1380 RPM / 4 PolePF 0.76/IP 55F Class Insulation

 • 2222.png
  มอเตอร์MitsubishiMET-T มอเตอร์พัดลม50นิ้ว ขนาด 1.5 HP/380V Induction Motor Type Amp rate 2.8A / 50 Hz 1420 RPM / 4 Pole PF 0.81/IP 55 F Class Insulation Aluminium Frame Motor น้ำหน...

 • pic2.png
  มอเตอร์Mitsubishi SCL-KRมอเตอร์พัดลม50นิ้ว ขนาด 1.0 HP/220V Induction Motor Type Amp rate 5.2A / 50 Hz 1430 RPM / 4 Pole IP 22 /Capacitor Start Type B Class Insulation
Visitors: 635,350