google7b0d811cf630d6e9.html

งานติดตั้งพัดลมฟาร์มหมู จ.นครราชสีมา บ.เบทาโกร

งานติดตั้งพัดลมฟาร์มหมู ร่องคู่ ขับด้วยมอเตอร์ 1HP/220V ยี่ห้อ Venz  โรงเรือนขนาด 10x75m. สูง2.1m.
พัดลม ฟาร์มหมูขุน ขับได้ทั้งมอเตอร์ หรือ เครื่องยนต์ฉุด Visitors: 606,249