google7b0d811cf630d6e9.html

เซ็นเซอร์ ตรวจจับ ปริมาณอาหาร , FEED SENSOR

ฮัสเทค  ฟีดเซ็นเซอร์   อุปกรณ์ ตรวจจับ อาหารในระบบ ให้อาหารสัตว์                                    อัตโนมัติ   ติดตั้งง่าย การทำงานแม่นยำกว่า                                        ระบบไมโครสวิส

                                 ลดปัญหา  อาหารล้น  - มอเตอร์ไหม้ 

Visitors: 231,186