google7b0d811cf630d6e9.html

มอเตอร์เกียร์ดึงอาหาร End Control Pan

มอเตอร์เกียร์ดึงไลน์อาหาร ระบบให้อาหารไก่เนื้ออัตโนมัติ

ชุดมอเตอร์ดึงไลน์อาหารจากถัง Hopper ผ่านเกลียวส่งอาหาร (Auger) มีให้เลือกทั้งระบบแรงดันไฟฟ้า 220V และ 380V

-มอเตอร์ทรานเทคโน (อิตาลี) / ฮัสคอน Hascon

-เกียร์ ทรานเทคโน  (อิตาลี) / ฮัสคอน Hascon 

                       

Visitors: 635,351