google7b0d811cf630d6e9.html

ถาดอาหารไก่เล็ก จานออโต้ ถังอาหารแขวน

อุปกรณ์ฟาร์มไก่เนื้อ  

-ถาดอาหารออโต้ไก่เล็ก อัตโนมัติ / จานอาหารไก่เล็ก

 -ถังอาหารแบบ แขวน 10 นิ้ว 

 -กระปุกน้ำไก่ 1 แกลลอล

 -ถาดลูกไก่เล็ก ยี่ห้อ เอจีบี

 

Visitors: 645,101