google7b0d811cf630d6e9.html

ระบบให้น้ำไก่อัตโนมัติ Watering System

ระบบให้น้ำไก่ ไก่พันธุ์ เป็ด  อัตโนมัติ ระบบนิปเปิล เอจีบี

ท่อพีวีซี ขนาด 6 หุน ยาว 4 เมตร เจาะ 10-15 รู ตามสั่ง

ท่อเหลี่ยม สีขาว ยาว 3 เมตร เจาะ 12 รู 

นิปเปิล เลือกได้ตามต้องการ 

-AGB J-LOCK YELLOW VR150  ระบบเจล็อค สำหรับไก่พันธุ์ รุ่นเก่า ให้น้ำ 60 ซีซี ต่อนาที

-AGB J-LOCK  GREEN VQ 150  ระบบเจล็อคสำหรับไก่พันธุ์ /ไก่เนื้อ  ให้น้ำ 90 ซีซี ต่อนาที 

-นิปเปิล AGB-BIG PIN  360 องศา ระบบลูกปืน แบบเกลียวล็อค สำหรับไก่เนื้อ-เป็ด-ไก่ไข่  ให้น้ำ 90 ซีซีต่อนาที  

-นิปเปิล AGB-G 360 องศา ระบบลูกปืน แบบเกลียวล็อค สำหรับไก่เนื้อ-เป็ด-ไก่ไข่  ให้น้ำ 60 ซีซีต่อนาที                   

-กว้านกลางเล้า ขนาด 1500 ปอนด์

-เร็คกลูเลเตอร์ ปรับแรงดัน กลางเล้า / หัวเล้า และ วาวล์ท้ายเล้า เอจีบี

 

         

Visitors: 673,030